Festiwal Kompetencji Przyszłości w Krynicy Zdroju
12 maja 2017
Inspirujący wywiad dla „Business Misja”
17 czerwca 2017

Firmy rodzinne. Wyjątkowe spotkanie z Peterem Leachem

„Firmy rodzinne” to książka światowej klasy eksperta, która stanowi doskonałą syntezę wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych. Z przyjemnością uczestniczyłem w dwóch spotkaniach autorskich, które pod patronatem Deloitte odbyły się kolejno, 17 i 18 maja 2017 roku, w Warszawie i Krakowie.

Firmy rodzinne. Specyfika

Ponad wszelką wątpliwość firmy rodzinne to przedsiębiorstwa szczególnego rodzaju. Muszą przecież mierzyć się z wieloma właściwymi dla siebie wyzwaniami. To m. in. wyjątkowo skomplikowane zjawisko sukcesji. Właśnie to zagadnienie, szczególnie istotne w kontekście polskich firm rodzinnych, stało się głównym przedmiotem zarówno książki, jak i dwóch spotkań autorskich Petera Leachea. „Sukcesja – mówił autor – polega nie tylko na przekazaniu władzy, ale nade wszystko oznacza przekazanie odpowiedzialności. Do tego konieczne okazuje się jednak zbudowanie partnerskiej relacji między dwoma pokoleniami”.

Nie byłbym sobą, gdybym podczas spotkania nie zadał autorowi pytania o to, co stanowi swoistą „esencję” jego książki. W ten właśnie sposób, to znaczy poszukując tej jednej kluczowej myśli, od lat czytam różnego rodzaju książki. Publikacje poświęcone zagadnieniom przedsiębiorczości, rozwoju osobistego i zdrowia. Odpowiedź Petera Leacha była niezwykle trafna i pouczająca. „Specyfika firm rodzinnych polega na tym, że funkcjonują one na styku dwóch porządków – biznesowego i emocjonalnego. Właśnie dlatego tak ważne w prowadzeniu tego rodzaju przedsiębiorstw okazuje się ciągłe utrzymywanie balansu między wartościami ekonomicznymi i rodzinnymi”.  

Spotkanie z Peterem Leachem

Podczas spotkania, które w znakomitej atmosferze mogłoby trwać bez końca, padło również pytanie o największe wyzwania dla firm rodzinnych. W tym przypadku odpowiedź autora również okazała się trafna i merytoryczna. „Polskie firmy rodzinne, zakładane przed dwoma lub trzema dekadami, nade wszystko stają dziś wobec wyzwania sukcesji. Sprawą kluczową dla przeprowadzenia tego procesu – jak podkreślił Leach – jest zbudowanie dojrzałej i partnerskiej relacji z przedstawicielami młodszego pokolenia”.

Firmy rodzinne. Spotkanie z Peterem Leachem.Firmy rodzinne. Wyzwania

To zdumiewające, jak wiele w naszych przedsiębiorstwach zależy od tzw. „umiejętności społecznych” bądź też – mówiąc inaczej – od „inteligencji emocjonalnej”. Prężnie działające firmy rozpadały się niekiedy, jak mówił autor, nie z powodu pogorszenia warunków rynkowych czy przebiegłości konkurencji, ale właśnie w wyniku wewnętrznych konfliktów między „P1” i „P2”, czyli pokoleniem założycieli i pokoleniem dziedziców. Nie bez powodu w wielu nowożytnych językach utrwaliły się pełne goryczy powiedzenia, które diagnozują trudny problem zapewnienia przedsiębiorstwom rodzinnym ciągłości. Anglicy – dla przykładu – zwykli mawiać tak: „Clogs to clogs in three generations”, co oznacza „Od chodaków do chodaków w trzy pokolenia”. 

Tej książki przeoczyć nie sposób! Najwyższy czas, by polskie firmy rodzinne były przygotowane za zmiany w sposób bezpieczny i rozsądny. Firmy, które właśnie dziś, po kilku dekadach działalności, stają w obliczu wyzwania sukcesji. Stanie się to możliwe o tyle – jak przekonuje Peter Leach – o ile nauczymy czerpać się z doświadczeń innych dobrze prosperujących przedsiębiorstw rodzinnych. Książkę polecam więc przede wszystkim tym, którzy w różny sposób zaangażowani są w działalność firm rodzinnych. Inspirującej lektury!

Zdzisław Dąbczyński
Zdzisław Dąbczyński
Założyciel firmy WIMED - jednej z najbardziej rozpoznawanych i cenionych w Polsce i Europie firm oferujących oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsiębiorca, innowator, inspirator. Chętnie dzielę się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami, inspiracjami z ludźmi, którzy szukają własnej drogi, motywacji do działania lub znaleźli się na życiowym zakręcie. Moje refleksje są wynikiem wieloletnich poszukiwań, sprawdzania swoich możliwości, a także pasji tworzenia.