Sztuka jest dobra na wszystko. Zdzisłąw Dąbczyński
Sztuka jest dobra na wszystko
21 czerwca 2019
Kapitał ludzki, to nadrzędna wartość organizacji
11 lipca 2019

„Konsekwentna konsekwencja” to klucz do sukcesów

Wytyczenie i opisanie swoich planów na przyszłość jest fundamentem realizacji wyznaczonych życiowych celów. Spoiwem, pomiędzy ich wizualizacją, a realizacją jest właśnie konsekwencja.

Skoncentruj się na celu

Konsekwencja w życiu. W jaki sposób planujesz swoją przyszłość? Wyznaczasz świadomie cele, czy zdajesz się na dryf rzeczywistości? Dążysz do zmiany, projektujesz przyszłość, czy polegasz na losie, a swoją sytuacją obarczasz otoczenie, przypisując mu odpowiedzialność, za to gdzie teraz jesteś? Wspominałem wielokrotnie, że nie warto czekać biernie na to, co przyniesie los, tylko aktywnie projektować swoją przyszłość. (Więcej na ten temat znajdziesz w moim poprzednim wpisie: tutaj.) Planuj przyszłość. Stawiaj odważne cele i skup na nich swoją uwagę. Rozpisanie ich krok po kroku wspomoże realizację Twoich celów życiowych. Bo jeżeli wiesz, dokąd idziesz, każdy krok prowadzi Cię do celu. Jak je właściwie formułować? Bardzo pomocnym narzędziem jest metoda SMART. To akronim, opisujący pięć właściwości, którymi powinien charakteryzować się nasz cel. (Specufic, Measurable, Attainable, Relevant, Timely defined)

– S – sprecyzowany

-M – mierzalny

– A – atrakcyjny

– R – realistyczny

– T – terminowy

Konsekwenta konsekwencja.

SMART w praktyce

Określanie celów zgodnie z metodyką SMART pozwala prawidłowo definiować nasze zamierzenia. Dlatego też, to pierwszy krok do aktywnego projektowania przyszłości. Co więcej, to właśnie metoda S.M.A.R.T systematyzuje nasze plany. Innymi słowy, wprowadza więcej jasności na temat elementów, co do których musimy skupić uwagę w czasie wyznaczania celów. Prześledźmy pokrótce jej składowe:

Specific. Wyznaczając cel, musimy pamiętać, aby był on konkretny i jasno zdefiniowany. W tym aspekcie odpowiadamy sobie na pytanie: co chcemy osiągnąć? Jaki jest nasz przystanek końcowy.

Measurable. Cel jest mierzalny. Powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób sprawdzimy jego realizację.  Mierzalność odnosi się do konkretnych parametrów, za pomocą których badamy postęp jego wykonania.

Achievable. Cel jest osiągalny. Musimy mieć świadomość, że jesteśmy w stanie mu sprostać. Realizm dotyczy również naszych predyspozycji, umiejętności i środków finansowych.

Relevant. Założony cel jest dla nas istotny. Stanowi  wartość i jest odpowiedzią na nasze potrzeby.

Time-bound. Cel jest określony w czasie. Musimy przyjąć określony przedział czasowy, w którym będzie pracować nad jego osiągnięciem. To również ważny aspekt motywacyjny.

Konsekwentna konsekwencja. SMART.

Konsekwencja kluczem do sukcesu

Konsekwentna konsekwencja zaprowadzi nas tam, gdzie chcemy dojść. Konsekwentne podążanie wytyczoną drogą, okraszone jest wysiłkiem, wyrzeczeniami i ciężką pracą. Czasami zazdrościmy, jak ludzie odnoszą sukcesy podziwiamy ich osiągnięcia. Często jednak nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wielkim wysiłkiem, iloma wyrzeczeniami i ciężką pracą są one okupione. Thomas Edison, założyciel firmy „Edison Electric Light Company”, która istnieje do dnia dzisiejszego pod nazwą „General Electrics” jest doskonałym przykładem konsekwencji i uporczywego dążenia do celu. Co więcej, warto wspomnieć, że dziś ta firma zajmuje 13 miejsce na liście Forbes w kategorii największe przedsiębiorstwa świata. Edison podjął wysiłek, który zostaje kultywowany do dnia dzisiejszego. Finalnie, ogrom włożonej pracy, wiele prób, tyle samo porażek dało początek czemuś niezwykłemu. Dziś przecież trudno wyobrazić sobie „ciemne” wieczory.

Dlatego też pielęgnowanie „konsekwentnej konsekwencji” w naszym życiu jest koniecznością, jeżeli chcemy realizować wytyczone zadania. Co więcej, to właśnie KK pomaga, inspiruje, prowadzi. Pamiętaj, przyszłość n(z)ależy od Ciebie!

Zdzisław Dąbczyński
Zdzisław Dąbczyński
Założyciel firmy WIMED - jednej z najbardziej rozpoznawanych i cenionych w Polsce i Europie firm oferujących oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsiębiorca, innowator, inspirator. Chętnie dzielę się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami, inspiracjami z ludźmi, którzy szukają własnej drogi, motywacji do działania lub znaleźli się na życiowym zakręcie. Moje refleksje są wynikiem wieloletnich poszukiwań, sprawdzania swoich możliwości, a także pasji tworzenia.