Inspiracje i drogowskazy podczas Kick-Off 2020 firmy Hilti
4 lutego 2020

Spotkania w dobie pandemii #covid19

Pandemia radykalnie zmieniła nasz sposób komunikacji. Więzi międzyludzkie, na co dzień tak nam potrzebne, zostały poddane wymagającej próbie. Dzięki technice mogliśmy w tym trudnym czasie powszechnej izolacji wciąż widzieć się i słyszeć.

To właśnie dzięki technice, choć przede wszystkim dzięki chęci wzajemnego wsparcia i gotowości współpracy, powstała wirtualna „FBN Cafe”. To miejsce zupełnie realnych spotkań, choć w wirtualnej przestrzeni, polskich przedsiębiorców zrzeszonych w ramach FBN, czy Family Business Network. Nie ma nic bardziej wartościowego niż spotkanie z ludźmi, który postrzegają świat w podobny sposób i mierzą się z podobnymi problemami, a dzięki temu mogą wzajemnie wymieniać się swoimi doświadczeniami. Spotkania w ramach „FBN Cafe” stały się dla mnie w ostatnim czasie niezwykle ważną inspiracją, która od innych pozwala mi czerpać energię do działania. Zarazem jest to forum, na którym również ja, przedsiębiorca z ponad 30-letnim stażem, mogę dzielić się tym, co dla mnie pomocne, odkrywcze i ważne. To oczywiste, że nic nie jest w stanie zastąpić bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem, tj. spotkania twarzą w twarz. Niemniej to budujące, że w dobie pandemii namiastkę doświadczenia spotkań, wymiany idei i przestrzeni dyskusji o wyzwaniach najbliższego czasu mogliśmy znaleźć właśnie w ramach „FBN Cafe”. Gorąco polecam wszystkim polskim rodzinnym przedsiębiorcom!

FBN Poland to Firmy Rodzinne działające na rzecz Firm Rodzinnych! Misją FBN Poland jest kształtowanie ducha przedsiębiorczości oraz wspieranie firm rodzinnych w ich stabilnym i wielopokoleniowym rozwoju. Właściciele firm rodzinnych zakładają firmy, rozwijają je i pracują w nich z myślą o przekazaniu firmy rodzinnej kolejnemu pokoleniu. Wartością dodaną FBN Poland jest kształtowanie kompetencji i umiejętności menedżerskich oraz budowanie relacji rodzinnych poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczenia Członków Stowarzyszenia, ich Rodzin oraz ekspertów zewnętrznych.

Dowiedz się więcej na www.fbnpoland.org

Zdzisław Dąbczyński
Zdzisław Dąbczyński
Założyciel firmy WIMED - jednej z najbardziej rozpoznawanych i cenionych w Polsce i Europie firm oferujących oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsiębiorca, innowator, inspirator. Chętnie dzielę się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami, inspiracjami z ludźmi, którzy szukają własnej drogi, motywacji do działania lub znaleźli się na życiowym zakręcie. Moje refleksje są wynikiem wieloletnich poszukiwań, sprawdzania swoich możliwości, a także pasji tworzenia.