22 sierpnia 2019
Zarządzanie zmianą. Zdzisław Dąbczyński.

Zarządzanie zmianą, czyli projekt rozwój

Dynamiczne otoczenie, w którym funkcjonuje organizacja XXI wieku wymusza stałe weryfikowanie przyjętych założeń działania. Na utrzymywanie statusu quo w paradygmacie współczesnej koncepcji zarządzania nie ma miejsca. […]