Wywiad. Zdzisław Dąbczyński. Inspiracje i drogowskazy.
Biznes. Książka. Motywacje – wywiad do obejrzenia
17 grudnia 2016
Maksimum efektywności w pracy to więcej czasu dla rodziny
25 stycznia 2017

Inspirujące KNSK Open – spotkanie ze studentami Politechniki Krakowskiej

Kolejne inspirujące spotkanie za mną, na szczęście pozostają miłe wspomnienia. Spotkanie odbyło się 15 grudnia, byłem gościem Koła Naukowego działającego przy Zakładzie Systemów Komunikacyjnych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

W ramach KNSK Open! wygłosiłem prelekcję „The Business Model Canvas – Widzieć, żeby wiedzieć”. Dodatkowo, w części praktycznej, wraz ze studentami, przepracowaliśmy warsztatowo wybrane pomysły na życie i biznes. KSN Open to cykliczne spotkania z ekspertami, którzy przedstawiają ciekawe zagadnienia związane z transportem i przestrzenią miejską. Spotkanie ma walor edukacyjny, ponieważ jego częścią są warsztaty prowadzone pod okiem ekspertów. Dlatego też, czuję się zaszczycony, że mogłem wystąpić w roli inspiratora.

KNSK Zdzisław Dąbczyński

Przedstawiłem jeden z najpopularniejszych dzisiaj szablonów modelu biznesowego –  Business Model Canvas, opracowany przez Alexa Osterwaldera i zaprezentowany w książce „Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera.” Warto wspomnieć, że to proste narzędzie zrewolucjonizowało podejście do modelu biznesowego. Zaledwie to tylko dziewięć podstawowych obszarów na jednej kartce papieru, a tyle może zmienić, udoskonalić, przemodelować. Reasumując, to taki złoty biznesplan na 1 kartce.

KNSK Open warsztaty ze studentami

Model biznesowy Canvas warsztaty

The business model cancas warsztaty Zdzisława Dąbczyńskiego
Studenci: Ola, Sylwia i Andrzej, biorący udział w warsztatach mogli zaplanować model biznesowy, lepiej go zrozumieć i skutecznie nim zarządzać. Uporządkowanie informacji, czyli ich rozpisanie i pogrupowanie pozwala spojrzeć całościowo na biznes. Ponadto, pozwala nam rozszerzyć nieco, nas punkt widzenia. Finalnie ująć w jednym miejscu wszystkie najważniejsze informacje o planowanym działaniu. Co więcej model Canvas jest intuicyjny i bardzo elastyczny. Dlatego też, może posłużyć do opisywania modelu biznesowego funkcjonującego w różnych branżach.

Jestem ogromnie szczęśliwy, że warsztaty zainspirowały studentów. O czym miałem przyjemność przeczytać na fanpage’u Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych:

Andrzej, Ola i Sylwia poznali przepis na sukces, a na ich przykładzie wszyscy zainspirowaliśmy się do dalszego działania ? Panie Zdzisławie, dziękujemy!

Źródło: https://www.facebook.com/knsk.pk/

KNSK Open warsztaty Zdzisława Dąbczyńskiego

Źródło: https://www.facebook.com/knsk.pk/

Kilka słów o KNSK

KNSK to koło naukowe, działające na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, zrzeszające studentów zainteresowanych tematyką transportu. W kręgu zainteresowań pozostają m.in. transport miejski, planowanie sieci transportowych, strategie rozwoju transportu oraz symulacje podróży i ruchu. Celem koła naukowego jest poszerzanie wiedzy w tym zakresie. Z jednej strony to zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności, z drugiej zaś, tworzenie praktycznych i przydatnych rozwiązań. Tak, by w przyszłości studenci budowali dobre sieci komunikacji zbiorowej, sprawne systemy przemieszczania się oraz niezawodną sieć drogową.

Źródło: http://knsk.org/

Zobacz także:

Warsztaty w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie (wykorzystanie metodologii Canvas) http://www.dabczynski.pl/blog/inspirujace-spotkanie-ze-studentami-pwsz-tarnowie/

Informacje na temat mojej książki: http://www.dabczynski.pl/inspiracje-drogowskazy/

 

Podsumowując, jestem niezmiernie zachwycony przedsiębiorczą postawą młodych ludzi. Co więcej, mam nadzieję, że omawiany model przyniesie wam wiele korzyści. Jeszcze raz, serdecznie dziękuję za inspirujące spotkanie i miłe słowa.

Zdzisław Dąbczyński ze studentami Politechniki Krakowskiej

„The Business Model Canvas – Widzieć, żeby wiedzieć” Zdisław Dąbczyński

Zdzisław Dąbczyński
Zdzisław Dąbczyński
Założyciel firmy WIMED - jednej z najbardziej rozpoznawanych i cenionych w Polsce i Europie firm oferujących oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsiębiorca, innowator, inspirator. Chętnie dzielę się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami, inspiracjami z ludźmi, którzy szukają własnej drogi, motywacji do działania lub znaleźli się na życiowym zakręcie. Moje refleksje są wynikiem wieloletnich poszukiwań, sprawdzania swoich możliwości, a także pasji tworzenia.