Fundacja Wimed Plus. Warsztaty. Patrick McKeown
Fundacja Wimed Plus. Szkolenie „Oddychaj prawidłowo nosem”
22 października 2013
Przedsiębiorczość w praktyce. Lekcja nr 1
4 grudnia 2013

Warto zobaczyć

Fundacja Wimed Plus została powołana do życia w 2013 roku. Jej celem jest profilaktyka i edukacja w zakresie promowania zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania się. To także propagowanie wiedzy na temat wpływu zdrowia na bezpieczeństwo ruchu drogowego, pozytywnego oddziaływania wody na organizm ludzki.

Fundacja Wimed Plus

Fundacja Wimed Plus została powołana do życia w sierpniu tego roku. Mottem przewodnim działalności Fundacji jest sentencja „Co zrobisz dla innych abyś sam zasłużył na pomoc”, co oznacza, iż pomoc udzielana przez Fundację w ramach realizowanych celów zmierza do uruchomienia w beneficjentach potrzeby dalszego pomagania, inspirowania i dalszego rozwoju oraz kształtowania postawy, zgodnie z którą zawsze można zrobić więcej niż się musi.

Cele i idea Fundacji

W rozmowie z Anną Rogalińską w ramach Portalu Budownictwa Komunikacyjnego ViaExpert opowiedziałem szerzej o fundacji i celach, które determinują jej powołanie. Fundacja Wimed Plus ma trzy proste cele. Po pierwsze promować profilaktykę zdrowia. Trzeba zarządzać swoim zdrowiem, zatroszczyć się o siebie. Po drugie jest to nauka przedsiębiorczości, zwłaszcza młodych ludzi. Trzecim celem jest promocja, jak ja to nazywam „muzykowania”. Muzyka zawsze niesie pozytywną energię, dlatego warto inwestować w siebie, w naukę i finalnie wnieść coś dobrego do otoczenia.

ABC prawidłowego oddychania

Jednym z pierwszych zajęć, które fundacja realizuje, dotyczy prawidłowego oddychania. Oddech jest ważny, tak w śpiewaniu, jak i  wprowadzeniu firmy. Uczestniczyłem w szkoleniu, gdzie prowadzący opowiada, jak właśnie za pomocą prawidłowego oddychania wyleczył się z astmy. Oddech rozpoczyna i kończy życie. Oddech jest najważniejszy. Im płytszy oddech, tym lepiej. To, co ważne kiedy zaczerpniemy mniej powietrza, uwalnia się tlenek azotu, który rozszerza naczynia krwionośne i przewody oddechowe i wtedy możemy więcej tlenu dostarczyć do komórek.

Zapraszam do obejrzenia i posłuchania wywiadu, w którym mówię o Fundacji WIMED +, jej celach, założeniach i nowych inspiracjach:

http://www.viaexpert.pl/doradza/eksperci-w-viaexpert/587-prawdziwe-poczucie-bezpieczenstwa-daje-nam-zdrowiehttp://

Zdzisław Dąbczyński
Zdzisław Dąbczyński
Założyciel firmy WIMED - jednej z najbardziej rozpoznawanych i cenionych w Polsce i Europie firm oferujących oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsiębiorca, innowator, inspirator. Chętnie dzielę się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami, inspiracjami z ludźmi, którzy szukają własnej drogi, motywacji do działania lub znaleźli się na życiowym zakręcie. Moje refleksje są wynikiem wieloletnich poszukiwań, sprawdzania swoich możliwości, a także pasji tworzenia.