Inspiracje. Przekuj porażkę w sukces. Zdzisław Dąbczyński
Każda przegrana może być wygraną
28 maja 2019
Nadaj kierunek swoim działaniom
12 czerwca 2019

Przedsiębiorczość zmienia świat na lepsze

Przedsiębiorczość to podstawowa cecha skutecznego lidera. To ona stymuluje i powoduje, że każda kiełkująca w naszej głowie idea jest w stanie przerodzić się w rzeczywistość. Aby jednak tak się stało, trzeba odważyć się „chcieć”.

Przedsiębiorczość w życiu

Przedsiębiorczość zwykło się interpretować w kategoriach cech charakteru, które pozwalają osiągać wyznaczone cele. Nie bez powodu, w ekonomii, traktuję się ją jako czwarty zasób produkcji. Jednak coraz częściej trwają dyskusje nad tym, czy taką cechę można u siebie wykształcić. Czy przedsiębiorczości można się nauczyć? Czy jest to cecha wrodzona, czy nabyta? Znajdziemy zarówno zwolenników jednej, jak i drugiej myśli.

Przedsiębiorczość. Zdzisław Dąbczyński. Inspiracje i drogowskazy.

Instytut GFK przeprowadził w tej materii badania. O tym, że przedsiębiorczość może być cechą nabytą – a więc możliwą do nauczenia – jest przekonanych, aż 68% respondentów. Co więcej raport pokazuje, iż to aspekt edukacji jest niezbędnym i niezwykle docenianym elementem procesu stawania się przedsiębiorcą. Dlatego też wszelkie inicjatywy służące kształtowaniu kompetencji społecznych są godne pochwały.

Skuteczny lider, czyli kto?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zbadała nastroje „proaktywne” Polaków. Wynika z nich, iż 80% badanych uważa, że własna działalność gospodarcza jest dobrą ścieżką kariery. Warto wspomnieć, że co 10 z nas, deklaruje chęć założenia własnej firmy w perspektywie 3 najbliższych lat. Co więcej, co druga badana osoba uznaje, że ma wystarczające kompetencje do prowadzenia firmy. Dlaczego jednak w pierwszych latach działalności, zaledwie kilkanaście z założonych firm utrzymuje się na rynku? Jednym z aspektów jest właśnie szeroko rozumiana przedsiębiorczość, czyli zdolność do wytyczania i realizowania konkretnych celów. Skuteczny przedsiębiorca to strateg, człowiek, który nie boi się materializować idei w rzeczywistość. Ma określoną wizję i podąża za nią. Osoba, która innymi słowy, potrafi przekuwać myśl w działanie.

Praktyka nade wszystko

Jestem zdania, iż przedsiębiorczości powinno się uczyć już od najmłodszych lat. Wszelkie programy, które mają na celu aktywizować najmłodszych, a także poprzez pryzmat prowadzonych działań kształtować i rozwijać umiejętności, powinny być istotnym elementem edukacji. Co więcej, przedsiębiorczości należy uczyć się od praktyków. Od osób, które na co dzień borykają się z problemami, których przecież część – bez względu na branżę – jest wspólna. Dzielenie się doświadczeniem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej to przywilej każdego spełnionego praktyka. O mojej drodze ku przedsiębiorczości, rozmawiałem z Kamilem Cybulskim, założycielem ASBiRO.

Myślenie strategiczne jest kwintesencją przedsiębiorczości

Umiejętność radzenia sobie w warunkach niepewności jest kluczową determinantą rozwijania firmy. Katalizatorem takiej postawy wydają się innowacje, a więc wszystko to, dzięki czemu możemy budować naszą przewagę strategiczną. Innowacja zarazem jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania prowadzenia działalności. Jako ponad trzydziestoletni praktyk mogę powiedzieć jedno – to właśnie dzięki nim dziś, jako WIMED, jesteśmy, liderem oznakowania dróg w Polsce i Europie Wschodniej. Innowacyjność od zawsze była synonimem WIMEDU. Jednym z jej efektów jest opracowanie i wdrożenie systemu konstrukcji bezpiecznych PROLIFE, którego podstawową cechą jest zmniejszenie skutków wypadków powstających w wyniku zderzenia pojazdu z konstrukcjami wsporczymi do znaków i tablic drogowych.

Przedsiębiorczość, zmienia świat nie lepsze. Pokonując barierę własnych ograniczeń, a więc – jak zaznaczałem w jednym z poprzednich wpisów – kiedy przyjmiesz rolę kreatora, a nie ofiary postawisz swój pierwszy krok. Warto w tej materii korzystać z doświadczenia innych – przedsiębiorców – którzy przecież są nieocenioną skarbnicą wiedzy. Więcej inspirujących historii i wskazówek, podpartych trzydziestoletnią praktyką, znajdziesz w „Inspiracjach i drogowskazach”.

 

Zdzisław Dąbczyński
Zdzisław Dąbczyński
Założyciel firmy WIMED - jednej z najbardziej rozpoznawanych i cenionych w Polsce i Europie firm oferujących oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsiębiorca, innowator, inspirator. Chętnie dzielę się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami, inspiracjami z ludźmi, którzy szukają własnej drogi, motywacji do działania lub znaleźli się na życiowym zakręcie. Moje refleksje są wynikiem wieloletnich poszukiwań, sprawdzania swoich możliwości, a także pasji tworzenia.