KNKS Open 2016 Zdzisław Dąbczyński
Inspirujące KNSK Open – spotkanie ze studentami Politechniki Krakowskiej
19 grudnia 2016
Sukcjesja w firmie rodzinnej
Firmy rodzinne. Cykl spotkań pod patronatem Deloitte
22 marca 2017

Maksimum efektywności w pracy to więcej czasu dla rodziny

„Maksimum efektywności w pracy to więcej czasu dla rodziny” – tak brzmi tytuł artykułu w „Pulsie Biznesu” ogólnopolskim, specjalistycznym dzienniku poświęconym, bliskim mi, zagadnieniom biznesowym i gospodarczym.

Maksimum efektywności

Artykuł jest podsumowaniem konferencji z cyklu „Wyzwania dla firm rodzinnych 2016” organizowanej przez Deloitte. Wydarzenie jest odpowiedzią na wyzwania, z którymi zmierzają się firmy rodzinne. Co więcej, dzięki wspólnemu dzieleniu się wiedzą możemy razem stawiać im czoła. To ważne doświadczenie, ponieważ możemy wzajemnie się inspirować. Podczas wydarzenia głos zabrali eksperci w bardzo ważnej kwestii – jak osiągnąć maksimum efektywności w firmie i maksimum czasu dla rodziny.

Jako prelegent również miałem przyjemność zabrać głos i przedstawić swój punkt widzenia. W dodatku poświęciłem temu zagadnieniu również cały rozdział w książce (Dąbczyński Zdzisław. Maksimum efektywności w pracy, maksimum czasu dla rodziny. W: Inspiracje i drogowskazy. Jak rozsądnie przemierzać drogi i bezdroża życia. Warszawa 2013. ISBN 978-83-60656-16-7, s. 174-178.). Stawiam tam ważne pytanie: Jak i być, i mieć?

Równowaga między własnym ja, rodziną a pracą

Z doświadczenia, jako prezes dużej firmy, w dodatku ojciec i mąż, wiem jak ważna jest równowaga. Balans między własnym ja, rodziną a tym, co szeroko można nazwać pracą i własnymi wyzwaniami. Chodzi o to, by znaleźć takie kompromisy, dzięki którym i utrzymuję właściwe relację rodzinne, i jestem zadowolony z pracy. Co więcej, dzięki którym mam czas dla siebie oraz moich najbliższych. Dla przedsiębiorców jest to szczególnie trudne zadanie. Bowiem, z jednej strony mając pasję, wizję i określone cele chcemy w sposób maksymalny wykorzystywać szanse rynkowe. Z drugiej zaś, posiadając rodzinę, traktując ją jako wartość chcemy rozsądnie gospodarować czasem. Reasumując, równowaga i harmonia są elementami niezbędnymi dla naszego funkcjonowania.

Więcej możesz przeczytać w książce „Inspiracje i drogowskazy. Jak rozsądnie przemierzać drogi i bezdroża życia” Zapraszam na stronę http://www.dabczynski.pl/inspiracje-drogowskazy/

Maksimum efektywności. Spotkania pod patronatem Deloitte. Zdzisław Dąbczyński.

Źródło: Oficjalna strona internetowa specjalistycznego, ogólnopolskiego dziennika „Puls Biznesu” poświęconego biznesowi, gospodarce i giełdzie https://e.pb.pl/ (dostęp 25.01.2017)

 

 

 

 

Zdzisław Dąbczyński
Zdzisław Dąbczyński
Założyciel firmy WIMED - jednej z najbardziej rozpoznawanych i cenionych w Polsce i Europie firm oferujących oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przedsiębiorca, innowator, inspirator. Chętnie dzielę się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami, inspiracjami z ludźmi, którzy szukają własnej drogi, motywacji do działania lub znaleźli się na życiowym zakręcie. Moje refleksje są wynikiem wieloletnich poszukiwań, sprawdzania swoich możliwości, a także pasji tworzenia.