21 kwietnia 2020

Spotkania w dobie pandemii #covid19

Pandemia radykalnie zmieniła nasz sposób komunikacji. Więzi międzyludzkie, na co dzień tak nam potrzebne, zostały poddane wymagającej próbie. Dzięki technice mogliśmy w tym trudnym czasie powszechnej […]